Amfibieënscherm geplaatst

De amfibieëntrek is in volle gang. Op weg naar hun voortplantingsgebied trekken zowel de rugstreeppad als de kleine watersalamander in het voorjaar van noord naar zuid. Om ze tijdens hun trek te beschermen tegen het verkeer op het fietspad zijn er schermen geplaatst. De dieren worden aan de noordkant van het scherm tegengehouden en daar weggevangen. Dagelijks zetten vrijwilligers of de boswachters de dieren veilig over. 

Rugstreeppad bij amfibieën scherm
Rugstreeppad