Presentatie ontwerp Hagedoornveld/Zwanewaterduinen

Op maandag 10 februari bent u van harte uitgenodigd bij de presentatie van het ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen in het Natuurcentrum in Nes.

Vorig jaar is Staatsbosbeheer begonnen met het uitwerken van de plannen rondom Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. Inmiddels zijn we vele bijeenkomsten en excursies met bewoners en andere geïnteresseerden verder. Veel mensen hebben meegedacht, vragen gesteld, hun zorgen en wensen gedeeld. We hebben dat verwerkt in een definitief ontwerp. Wij zijn trots op het eindresultaat en willen dat graag delen met u.

Het team van Staatsbosbeheer, de gemeente Ameland en de landschapsarchitecten van Le Far West laten aan de hand van kaarten en een presentatie zien het beeld zien zoals we dat voor ogen hebben. Een beeld waar natuurontwikkeling en recreatieve beleving hand in hand gaan en een extra impuls geven aan het gebied Hagedoornveld/Zwanewaterduinen.

Uiteraard is er op de avond ruimte voor het stellen van vragen.

Het programma:

19.30 uur         inloop Natuurcentrum, koffie en thee
20.00 uur         welkom door Staatsbosbeheer
20.10 uur         presentatie Le Far West en Staatsbosbeheer
20.50 uur         korte toelichting gemeente Ameland over het fietspad
21.00 uur         buigen over de tekeningen en stellen van vragen
21.15 uur         presentatie magazine Hart voor Ameland
21.30 uur         afsluiting 

Locatie: Natuurcentrum Ameland, Strandweg 38 9163 GN Nes

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging toch nog vragen dan kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer Ameland via ameland@staatsbosbeheer.nl

Achtergrondinformatie
Staatsbosbeheer heeft al enkele jaren de wens om het gebied Hagedoornveld/Zwanewaterduinen, dat jaarlijks door ruim 650.000 bezoekers wordt bezocht, te verbeteren. Rijkere natuur, een gevarieerd en duurzaam landschap en goede recreatieve voorzieningen met aandacht voor cultuurhistorie, dat willen we graag.

Tegelijkertijd moet Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie zogenaamde PAS-maatregelen uitvoeren. Dit zijn maatregelen om het teveel aan stikstof in de natuur op te ruimen. U kunt hierbij denken aan plaggen, begrazen en verstuiven, zodat de oorspronkelijke duinnatuur weer alle ruimte krijgt.

Tot slot zal ook Ameland in de toekomst onvermijdelijk te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering. U zult misschien zelf al eens ervaren hebben dat het fietspad door het Hagedoornveld in natte perioden deels onder water staat. Door de zeespiegelstijging en het extreme weer zal dit in de toekomst vaker gebeuren. Dit probleem vraagt om slimme oplossingen in het landschap. De gemeente heeft Staatsbosbeheer dan ook gevraagd om te kijken naar een alternatieve route voor het fietspad.

Deze drie opgaven:  de gevolgen van de zeespiegelstijging en het fietspad, een plus voor de natuur in combinatie met de PAS-maatregelen en een plus voor de recreatie en beleving vormden een kans om het hele gebied integraal onder de loep te nemen.

Eén plus één is drie
Het onderzoek naar oplossingen voor de drie opgaven heeft geresulteerd in een definitief ontwerp. Waarin het fietspad zo wordt verlegd dat fietsers de natuur en het landschap op hun allermooist kunnen zien. Met duinherstelmaatregelen voor een dikke plus op de natuur en de biodiversiteit. En met ideeën om de gevolgen van zeespiegelstijging aan te kunnen, zodat Ameland veilig én beleefbaar blijft.