Tussenstand Hagedoornveld

Op 24 oktober, in het WestCord Hotel in Nes presenteerde Staatsbosbeheer de actuele stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen.

Zo’n dertig belangstellenden lieten zich ’s middags of ’s avonds informeren over de plannen. Het schetsontwerp voor het gebied werd toegelicht door landschapsarchitecte Anne Martien Lousberg van Le Far West en Freek Zwart van Staatsbosbeheer. Het ontwerp komt steeds een stapje verder, mede dankzij vragen en suggesties van Amelanders die bijvoorbeeld mee zijn geweest met de excursie die we in augustus in het Hagedoornveld organiseerden. Een overzicht van alle vragen en antwoorden vindt u hier.

Tijdens de pauze konden de geïnteresseerden het ontwerp nader bestuderen en van gedachten wisselen met elkaar, met Anne Martien en Freek. Nieuwe vragen en opmerkingen worden natuurlijk weer meegenomen in het maken van een definitief ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. We hopen dat we het ontwerp eind januari kunnen presenteren. We houden u hiervan op de hoogte.

Het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen is een ecologisch belangrijk Natura-2000 gebied met bijzondere flora en fauna. De herinrichting is gericht op het robuuster maken van het gebied.  Een grotere biodiversiteit maakt het gebied toekomstbestendig.