Het gebied is niet alleen natuur, er liggen ook cultuurhistorische elementen, zoals de stuifdijken. Wat gaat daarmee gebeuren?

De ontstaansgeschiedenis van het gebied en de cultuurhistorische elementen zijn belangrijke uitgangspunten voor het schetsontwerp. We zijn trots op deze geschiedenis en gaan er met zorg mee om.