Wat zijn de effecten van de PAS-maatregelen?

Met deze maatregelen (plaggen, begrazen en stuiven) herstellen we de dynamische duinnatuur. Wind en zand krijgen vrij spel, waardoor er een robuust, open en gevarieerd duingebied ontstaat. We verwijderen de toplaag, daar zit veel stikstof in. Oorspronkelijke duinsoorten krijgen weer een kans. Meer biodiversiteit draagt bij aan weerbare natuur.