Dynamisch eiland als basis voor nieuwe plannen

Ameland is in de loop van eeuwen gevormd door wind, water en de mens. De strandwallen waar de duinen zich op vormden, zijn de ruggengraat van het eiland. 

Waar de strandwallen werden doorbroken door de zee zijn washovercomplexen ontstaan, dynamische duingebieden waar het zand vrij spel had. Het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen is zo’n washovergebied. Het ligt ingeklemd tussen twee van de drie Amelander duinbogen. 

Deze oude structuur van het eiland vormde het uitgangspunt voor het schetsontwerp voor de herinrichting van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen.

De vorm van het washovercomplex is duidelijk te zien: in de omgekeerde driehoek links de Zwanewaterduinen en rechts het Hagedoornveld