Hagedoornveld & Zwanewaterduinen

Midden op Ameland liggen het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. In overleg met Amelanders en verschillende partijen werkt Staatsbosbeheer aan een plan om dit natuurgebied mooier, rijker en toekomstbestendig te maken.

Achtergrond

Midden op Ameland liggen het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. In overleg met Amelanders en verschillende partijen werkt Staatsbosbeheer aan een plan om dit natuurgebied mooier, rijker en toekomstbestendig te maken.

Het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen is een natuurgebied dat intensief gebruikt wordt door recreanten en eilanders. Staatsbosbeheer wil het gebied een impuls geven. Een impuls die aan de ene kant de natuur- en landschappelijke waarden versterkt en aan de andere kant de recreant de beste routes en voorzieningen biedt. 

In 2013 stond het doorgaande fietspad onder water en werd het buiten gebruik gesteld. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren. De gemeente Ameland besloot dat er een plan moest worden gemaakt. De  landschapsarchitecten van Le Far West maakten een schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied. Samen met eilanders, gebruikersgroepen, overheden en andere betrokken partijen worden de schetsontwerpen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De voortgang van dat proces kunt u op deze website volgen.  

Laatste nieuws

Tijdlijn

2020
9 dec
Kerfwerkzaamheden zijn afgerond

De duinen kunnen nu weer stuiven landinwaarts

1 dec
Zoektocht naar Landgeiten

Gedeeltes in het Hagedoornveld zullen worden begraasd door Landgeiten

29 nov
Rooien Prunus is afgerond

Er zijn tal van Prunussen  verwijderd om het open duin karakter weer terug te brengen in dit gebied.

19 nov
Plagwerkzaamheden zijn afgerond

De bovenste 10 cm van de grondlaag is afgeschraapt, het verzanden kan beginnen.

14 nov
Fietspad weer open

Het fietspad kan weer gebruikt worden.

14 sep
Fietspad tijdelijk afgesloten

Fietsers moeten een blokje om; het pad door het Hagedoornveld is tijdelijk afgesloten.

1 sep
Feestelijke start

Feestelijke bijeenkomst in het Hagedoornveld bij de start van de werkzaamheden.

1 aug
Aannemer bekend

Aannemer Schagen Infra heeft de klus in de wacht gesleept en Nachtegaal, Spoelstra en De Boer Burgum als onderaannemers gecontracteerd.

15 jun
Inschrijving

Vijf aannemers zijn uitgenodigd om in te schrijven om de werkzaamheden te gaan uitvoeren.

20 apr
Raad akkoord

De gemeenteraad stemt in met het verleggen van het fietspad en stelt een krediet beschikbaar van

€ 432.500,-. Tijd nu voor de uitvoering van de plannen!

10 feb
Definitief ontwerp

De presentatie van het definitieve ontwerp, dat door een gezamenlijke inspanning en met inbreng van veel betrokken eilanders tot stand is gekomen.

15 jan
Magazine

Amelanders krijgen het magazine Hart voor Ameland in de bus. Hierin staat alles over de herinrichting van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen en het ontwerpproces.

2019
1 okt
Tussenstand

Tussenstand opmaken. Het ontwerp krijgt dankzij de vragen en suggesties van betrokkenen steeds meer vorm.

1 aug
Fietsexcursies

Fietsexcursies naar het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen om ter plekke de recreatieve voorzieningen en de natuur te bekijken.

3 jul
Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van Hagedoornveld/Zwanewaterduinen wordt besproken met geïnteresseerde Amelanders. Alle vragen die er zijn worden beantwoord op hartvoorameland.nl

18 mei
Kijken op Terschelling

Amelanders gaan op excursie naar Terschelling en worden bijgepraat over begrazing, het verleggen van (fiets)routes, landschapsbeleving en natuurkwaliteit.

9 mei
Wateravond

Alles wat je altijd al wilde weten over de Amelandse waterhuishouding. Een wateravond geeft antwoord op vragen over grond-, regen- en zeewater.

1 mrt
De boer op

De visie wordt tijdens inloopbijeenkomsten breed gedeeld op het eiland. Er blijken een hoop vragen te leven. Staatsbosbeheer gaat hier een serie bijeenkomsten over organiseren.

2017
1 nov
Gemeente aan zet

De visie wordt voorgelegd aan de gemeente Ameland. Draagvlak gevraagd.

1 mrt
Eerst een visie

Onder aanvoering van de landschapsarchitecten van Le Far West beginnen de partijen aan een visie op het gebied.

2013
1 jan
Gevraagd: plan

Er worden verschillende losse ideeën geopperd door gemeente, provincie en Staatsbosbeheer over het fietspad en het Hagedoornveld. Dit vraagt om een gezamenlijk plan.

2012
15 sep
Nat pad

2012-2013

Het fietspad tussen Ballum en Nes staat op verschillende plekken onder water. Dit herhaalt zich in de winters van 2013-2014 en 2017-2018

1 sep
Plaggen in de duinen

2012-2013

Eerste werkzaamheden in de Zwanewaterduinen. Het weghalen van de eentonige bovenlaag geeft weer ruimte voor oorspronkelijke duinnatuur, bijvoorbeeld voor duinviool en duinparelmoervlinder.

Gebiedsontwikkeling

Wandelen

Wandelaars krijgen alle ruimte. Dat betekent dat ze de paden zo min mogelijk hoeven te delen met andere gebruikers. In het ontwerpproces wordt ook onderzocht of er uitkijkpunten gerealiseerd kunnen worden.

Wandelen

Wandelaars krijgen alle ruimte. Dat betekent dat ze de paden zo min mogelijk hoeven te delen met andere gebruikers. In het ontwerpproces wordt ook onderzocht of er uitkijkpunten gerealiseerd kunnen worden.

Paardensport

Ruiters maken graag gebruik van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. In het ontwerp voor het gebied wordt samen met gebruikers gekeken naar de beste routes.

Paardensport

Ruiters maken graag gebruik van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. In het ontwerp voor het gebied wordt samen met gebruikers gekeken naar de beste routes.

Fietsen en MTB

Op Ameland wordt veel gefietst. In toenemende mate ook door mountainbikers en mensen met een elektrische fiets. Fietspaden moeten goed in orde zijn. In het ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen worden verschillende tracés onderzocht. Zodat je veilig kunt fietsen en tegelijkertijd kunt genieten van de prachtige natuur.

Fietsen en MTB

Op Ameland wordt veel gefietst. In toenemende mate ook door mountainbikers en mensen met een elektrische fiets. Fietspaden moeten goed in orde zijn. In het ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen worden verschillende tracés onderzocht. Zodat je veilig kunt fietsen en tegelijkertijd kunt genieten van de prachtige natuur.

Veel gestelde vragen

1 Hoe ziet de planning eruit? Open/sluit indicator

De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gestart met de werkzaamheden. Afhankelijk van de definitieve plannen zullen de werkzaamheden duren tot ca. begin 2021

2 Het gebied is niet alleen natuur, er liggen ook cultuurhistorische elementen, zoals de stuifdijken. Wat gaat daarmee gebeuren? Open/sluit indicator

De ontstaansgeschiedenis van het gebied en de cultuurhistorische elementen zijn belangrijke uitgangspunten voor het schetsontwerp. We zijn trots op deze geschiedenis en gaan er met zorg mee om.

3 Wordt de natuur daar beter van? Open/sluit indicator

Ja, niet alleen wordt het een dynamische landschap dat echt bij een Waddeneiland hoort, maar er komen ook typische duinsoorten terug, zoals het duinviooltje,de parelmoervlinder, de tapuit en het konijn.