Gebiedsontwikkeling

Wandelen

Wandelaars krijgen alle ruimte. Dat betekent dat ze de paden zo min mogelijk hoeven te delen met andere gebruikers. In het ontwerpproces wordt ook onderzocht of er uitkijkpunten gerealiseerd kunnen worden.

Wandelen

Wandelaars krijgen alle ruimte. Dat betekent dat ze de paden zo min mogelijk hoeven te delen met andere gebruikers. In het ontwerpproces wordt ook onderzocht of er uitkijkpunten gerealiseerd kunnen worden.

Paardensport

Ruiters maken graag gebruik van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. In het ontwerp voor het gebied wordt samen met gebruikers gekeken naar de beste routes.

Paardensport

Ruiters maken graag gebruik van het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen. In het ontwerp voor het gebied wordt samen met gebruikers gekeken naar de beste routes.

Fietsen en MTB

Op Ameland wordt veel gefietst. In toenemende mate ook door mountainbikers en mensen met een elektrische fiets. Fietspaden moeten goed in orde zijn. In het ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen worden verschillende tracés onderzocht. Zodat je veilig kunt fietsen en tegelijkertijd kunt genieten van de prachtige natuur.

Fietsen en MTB

Op Ameland wordt veel gefietst. In toenemende mate ook door mountainbikers en mensen met een elektrische fiets. Fietspaden moeten goed in orde zijn. In het ontwerp voor het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen worden verschillende tracés onderzocht. Zodat je veilig kunt fietsen en tegelijkertijd kunt genieten van de prachtige natuur.

Achtergrond

Midden op Ameland liggen het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. In overleg met Amelanders en verschillende partijen werkt Staatsbosbeheer aan een plan om dit natuurgebied mooier, rijker en toekomstbestendig te maken.

Het Hagedoornveld/Zwanewaterduinen is een natuurgebied dat intensief gebruikt wordt door recreanten en eilanders. Staatsbosbeheer wil het gebied een impuls geven. Een impuls die aan de ene kant de natuur- en landschappelijke waarden versterkt en aan de andere kant de recreant de beste routes en voorzieningen biedt. 

In 2013 stond het doorgaande fietspad onder water en werd het buiten gebruik gesteld. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren. De gemeente Ameland besloot dat er een plan moest worden gemaakt. De  landschapsarchitecten van Le Far West maakten een schetsontwerp voor de herinrichting van het gebied. Samen met eilanders, gebruikersgroepen, overheden en andere betrokken partijen worden de schetsontwerpen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De voortgang van dat proces kunt u op deze website volgen.  

Veel gestelde vragen

1 Hoe ziet de planning eruit? Open/sluit indicator

De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2019 kan worden gestart met de werkzaamheden. Afhankelijk van de definitieve plannen zullen de werkzaamheden duren tot ca. begin 2021

2 Het gebied is niet alleen natuur, er liggen ook cultuurhistorische elementen, zoals de stuifdijken. Wat gaat daarmee gebeuren? Open/sluit indicator

De ontstaansgeschiedenis van het gebied en de cultuurhistorische elementen zijn belangrijke uitgangspunten voor het schetsontwerp. We zijn trots op deze geschiedenis en gaan er met zorg mee om.

3 Wordt de natuur daar beter van? Open/sluit indicator

Ja, niet alleen wordt het een dynamische landschap dat echt bij een Waddeneiland hoort, maar er komen ook typische duinsoorten terug, zoals het duinviooltje,de parelmoervlinder, de tapuit en het konijn.