Groen licht voor fietspad

De gemeenteraad van Ameland heeft op 20 april ingestemd met de vernieuwing van het fietspad door het Hagedoornveld en de Zwanewaterduinen. Met dit besluit van de raad komt een eind aan een lang en intensief ontwerpproces waarbij veel eilanders en partijen betrokken waren. Teamleider van Staatsbosbeheer Marjan Veenendaal: ‘Ik ben hartstikke blij met het besluit. Maar niet minder met de manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen. Het is voor ons heel belangrijk om de Amelanders bij de planvorming te betrekken. Je weet natuurlijk dat er verschillende belangen spelen. Het resultaat is echter geen compromis, maar een goede combinatie van verbeteringen en herstel van de natuur én van de recreatieve infrastructuur. Nu we het met z’n allen zo ver hebben gebracht dat de gemeenteraad de plannen heeft goedgekeurd is een welgemeend “bedankt allemaal” op z’n plaats!’

Plannen op de kaart

Het fietspad, dat in natte tijden onder water kon staan en onbegaanbaar was, is een belangrijke verbindingsroute tussen oost en west. In de plannen komt het pad bij het Hagedoornveld iets noordelijker in de duinen te liggen. Zie onderstaande kaart, waarop je in kunt zoomen.
In de Zwanewaterduinen volgt het een zuidelijker tracé. Het ligt iets hoger. Hierdoor kun je het landschap beter ervaren. Marjan: ‘Dat is een plus voor fietsers en wandelaars. Bovendien komt er dan ruimte voor een groot dynamisch duingebied. Hier hebben wind en zand vrij spel. Dat is heel goed voor de natuur en een boost voor oorspronkelijke duinsoorten als konijn, duinviool, tapuit en nog veel meer.  Bovendien groeit het gebied door het instuiven van zand mee met de zeespiegelstijging.’

image

Hoe verder? 

Raadsleden hadden nog een aantal vragen over de uitvoering van het plan. Hoe gaan we zo duurzaam mogelijk werken, van welk materiaal wordt het fietspad gemaakt, hoe komt het met het pad voor MTB’ers/menners & ruiters en over vee dat voor begrazing wordt ingezet. Marjan: ‘Belangrijke vragen waar we zo snel mogelijk op terugkomen. We willen graag in september starten met de werkzaamheden om zo voor het broedseizoen volgend jaar klaar te zijn. En natuurlijk houden we iedereen weer zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen.’