Het verleggen van het fietspad is de aanleiding om het hele gebied onder handen te nemen. Was dat nodig?

Ja, een slimmere indeling van het gebied levert niet alleen betere paden, maar ook natuurwinst op. Zo hopen we de biodiversiteit te vergroten. Bovendien kunnen we meteen zogenaamde PAS-maatregelen uitvoeren: plaggen, begrazen en stuiven maken de duinen beter.